Konsulentbemanning

mm4 har et godt samarbeid med flere konsulentselskaper. Vi tilbyr dyktige og fleksible ressurspersoner som enten prosjektansettes hos oss, eller arbeider utfra eget AS.

mm4 har et bredt nettverk av selvstendige konsulenter:

  • Tekniske og merkantile prosjektledere

  • IT ledere, konsulenter og rådgivere

  • Rådgivere innen anskaffelser og avtaleforvaltning

  • Seniorkonsulenter innen økonomi, regnskap og lønn

  • Spesialister på salg og salgsledelse

  • Rådgivere innen HR og personalledelse 

Vårt konsulentnettverk vokser hele tiden. 
Ta kontakt uansett behov.

© 2020  |  mm4 Partners AS  |  Org. 916 823 576